Unternehmensplanspiele

Unternehmensplanspiele für kaufmännische Berufsschulen.

Dëse Site stellt 16 "Planspiele" vir, déi vir d´Ausbildung am Beräich Commerce interessant sinn. Et gi souwuel gratis Computerprogrammer, Brietspiller, wéi och multimedial Brancheprogrammer ugebueden.

 

Fräizäitgestaltung vun eise Kanner doheem

kannerdoheem.lu

 

Helpline

Se tiver perguntas ou precisar de apoio psicológico, ligue para o numero 8002 9090 ou complete o formulário seguinte :