FAQ Summerschool 2021

Wat ass d’Summerschool?

D’Summerschool, dat sinn:

  • gratis a fakultativ Nohëllefsstonnen um Schluss vun der Summervakanz;
  • fir d’Schüler aus dem Fondamental an dem Secondaire, déi an den Haaptfächer hannendra sinn.
Wéini ass d’Summerschool?

D’Summerschool 2021 ass vum 30. August bis den 10. September.

Wéi eng Schüler kënne vun der Offer vun der Summerschool profitéieren?

Schüler aus dem Fondamental

D’Schüler, déi Lacunnen oder gewësse Schwieregkeeten an der Mathé oder an de Sproochen hunn, kënne vun den Nohëllefsstonne profitéieren. Den Titulaire vun der Klass bestëmmt, wéi eng Schüler betraff sinn an a wéi enge Fächer se Nohëllef brauchen.

Beim Gespréich iwwer de Bilan intermédiaire um Enn vum drëtten Trimester schléit den Titulaire den Eltere vir, hiert Kand fir d’Summerschool unzemellen. Wann d’Elteren domat averstane sinn, këmmert den Titulaire sech ëm d’Aschreiwung. Wärend dem Gespréich kënnen d’Elteren och selwer eng Ufro fir d’Aschreiwung maachen.

Dës Offer riicht sech un d’Schüler, déi am Schouljoer 2020/2021 am Cycle 2, 3 a 4.1. sinn. Fir de Cycle 4.2. kuckt hei ënnendrënner.

Schüler aus dem Secondaire

D’Coursë riichten sech un d’Lycées-Schüler aus de Klasse vu 7e bis 2e vum Enseignement secondaire an och un d’Schüler, déi am September 2021 op 7e kommen. Zwou Zorte Coursë ginn ugebueden:

  • Nohëllefsstonne fir d’Schüler, déi en Noexamen am September hunn (Fächer: Däitsch, Englesch, Franséisch, Mathé, Biologie, Sciences naturelles, Chimie, Physik);
  • Opfrëschungscoursë fir d’Schüler, déi hir Lacunne wëllen opschaffen (Fächer: Däitsch, Englesch, Franséisch, Mathé).

All Schüler ka sech maximal an 2 Fächer aschreiwen.

An der Beruffsausbildung gi just Coursen aus dem Enseignement général ugebueden.

Wéi ass d’Summerschool am Fondamental organiséiert?

Schüler aus de Cyclen 2, 3 a 4.1

D’Fächer, déi ugebuede ginn, hänke vum Cycle of:

  • Mathés- an Däitschcoursë fir d’Schüler aus dem Cycle 2;
  • Mathéscoursen an ee Sproochecours, deen Däitsch a Franséisch regruppéiert, fir d’Schüler aus dem Cycle 3;
  • Mathés-, Däitsch- a Franséischcoursë fir d’Schüler aus dem Cycle 4.1.

All Schüler däerf just an een eenzegen Nohëllefsscours goen, deen eng Dauer vun enger Woch huet. Jee no Cycle a Fach kann eng Woch sechs, zéng oder zwielef Stonnen hunn (eng Lektioun = 55 Minutten).

Um Agenda sinn:

  • Coursë vum 30. August bis den 3. September fir d’Schüler aus de Cyclen 2.2 an 3.2;
  • Coursë vum 6. bis den 10. September fir d’Schüler aus de Cyclen 2.1 an 3.1;
  • Coursen, déi tëschent dem 30. August an dem 10. September verdeelt sinn, fir d’Schüler aus dem Cycle 4.1.

D’Coursë sinn op fënnef Moienter vun der Woch an dräi Mëtteger verdeelt. De Stonneplang vum Schüler kréien d’Eltere beim Gespréich iwwer de Bilan intermédiaire.

Fir d’Schüler, déi an d’Maison-relaise ginn, gëtt den Transfert vum Enseignant an dem Personal vun der Betreiungsstruktur organiséiert.

Schüler aus dem Cycle 4.2

D’Schüler aus dem Cycle 4.2 huelen un de Coursen deel, déi de Lycée, wou se fir d’Schouljoer 2021-2022 ageschriwwe sinn, organiséiert. Se kréie vun hirem Klassentitulaire e Formulaire fir d’Fach, dat se solle maachen. Dëse Formulaire ginn se am Sekretariat vun hirem zukünftege Lycée of.

Schüler aus den ëffentlechen internationale Schoulen

Fir d’Primärschoulskanner, déi an eng ëffentlech international Schoul ginn, mussen d’Elteren sech direkt un d’Sekretariat vum Etablissement riichten.

Wéi ass d’Summerschool am Secondaire organiséiert?

Dëst Joer ginn d’Coursen an all den ëffentleche Lycéeë gehalen (déi ëffentlech international Schoule mat abegraff). D’Umeldunge ginn direkt am Sekretariat vum jeeweilege Lycée gemaach, esoulaang nach Plazen disponibel sinn.

All Schüler ka sech maximal an 2 Fächer aschreiwen.

Fir all Cours sinn zéng Lektioune virgesinn (eng Lektioun = 50 Minutten, déi a Bléck vun zwou Lektioune gehale ginn. D’Lycéeë kënnen d’Coursen op eng oder zwou Woche verdeelen.

D’Coursë gi vun Enseignanten oder Studente vun der Uni encadréiert.

Wéi leeft d’Aschreiwung vu mengem Kand fir d’Summerschool of?

Am Fondamental ass et den Titulaire vun der Klass, deen de Schüler mam Averständnes vun den Elteren aschreift.

Fir d’Schüler aus dem Secondaire a fir d’Schüler, déi an der Schoulrentrée 2021 op 7e kommen, gëtt d’Aschreiwung direkt am zukünftege Lycée vum Schüler gemaach.

Wou fënnt een didaktescht Schoulmaterial, fir d’Rentrée ze preparéieren?

D’Nohëllefsstonne baséieren op themateschen Dossieren, déi vum Ministère ausgeschafft goufen. Vum 15. Juli u sinn dës Dossieren hei um Site www.schouldoheem.lu mam Schüler sengem IAM zougänglech. Esou kënnen och d’Schüler, déi net un der Summerschool deelhuelen, d’Matière autonom oder mat hirer Famill opschaffen, fir d’Rentrée ze preparéieren.

U wie kann ech mech riichten, wann ech Froen iwwer d’Summerschool hunn?

D’Helpline um 8002-9090 kënnt Dir an der Woch (vun 9:00 Auer bis 12:00 Auer a vun 13:00 Auer bis 16:00 Auer) kontaktéieren.

 

Helpline

Wann Dir Froen hutt oder psychologesch Betreiung braucht, da rufft w.e.g. d'Nummer 8002 9090 un oder fëllt folgende Formulaire aus: