Oventrop - online Solarberechnung von Thermischen Solaranlagen

Berechnung a Simulatioun vu Solarthermieanlage fir Heizungen an Drénkwaasser. D´solarthermesch Anlage ginn hisiichtlech der ze erwaardenden Energieeträge wärend der Planungsphase simuléiert. Den Tool erméiglecht d´Berechnung vu Solarertäge vu Solarthermeschen Anlagen zur Drénkwaasser Erwiermung an / oder Heizungs Ënnerstëtzung. D´Simulatioun ass onofhängeg vum Standuert vum Gebai, der Persounenzuel an der ze heizende Fläsch.

This content is for pupils and teachers only. Please log in here below

IAM

Helpline

Si vous avez des questions ou désirez profiter d’un suivi psychologique, vous pouvez contacter le service d’assistance au numéro suivant : 8002 9090 ou utiliser le formulaire en ligne suivant :