I care Wissen to go App

Mat der gratis Applikatioun "I care Wissen to go App" hues du Zougrëff op dat komplett Wëssen aus den "I care" Bicher aus de Beräicher: Fleeg, Anatomie, Physiologie a Krankheetsléier. D`Applikatioun ass eng Mëschung aus Lexikon a Wëssenskärtecher, mat deenen d´Schüler sech selwer teste kennen. D´Applikatioun funktionéiert op Android- an iOS-Geräter.

Dieser Inhalt ist für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte reserviert. Bitte loggen Sie sich unten ein.

IAM

Helpline

Wenn Sie Fragen haben oder eine psychologische Betreuung brauchen, rufen Sie bitte die Helpline unter der folgenden Nummer an: 8002 9090 oder benutzen Sie das folgende Formular: